Maatschappelijke betrokkenheid: Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Maatschappelijke betrokkenheid: Samen bouwen aan een betere wereld In een wereld waarin we steeds meer met elkaar verbonden zijn, is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Het gaat om het tonen van zorg en verantwoordelijkheid voor de samenleving waarin we leven. Maatschappelijke betrokkenheid kan op vele manieren worden geuit, variërend van vrijwilligerswerk tot het ondersteunen van […]