Privacybeleid – Maison du Chien

Privacybeleid

Algemeen

Maison du Chien hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Maison du Chien verzamelt alleen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: hier wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en vraag.
  • Reactie op een blogartikel: hier wordt gevraagd om uw naam, website (optioneel) en reactie.

Gebruik van persoonsgegevens

Maison du Chien gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen die u heeft gesteld via het contactformulier.
  • Het plaatsen van uw reacties op onze blogartikelen.
  • Het verbeteren van onze website en dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens

Maison du Chien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Geen gebruik van derde partij cookies

Wij maken geen gebruik van cookies van derde partijen op onze website.

Vragen en contact

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.


Maison du Chien
Adresstraat 123
1234 AB Stad
Telefoon: 012-3456789
E-mail: info@maisonduchien.be